Buaya putih kalau dalam pandangan orang Barat, ia tak lebih dari sekadar seekor buaya yang […]