Salah satu perkara yang paling penting sebagai ketua negara adalah memastikan imej dirinya sentiasa berada […]