Cabaran Penyertaan Anak Muda dalam Politik

f1 min (21)

Masa depan sistem demokrasi negara akan runtuh jika golongan muda tak lagi menunjukkan minat dalam politik, kata pakar pembangunan belia. Ini kerana katanya segala usaha yang dilakukan oleh barisan kepimpinan negara hari ini mungkin tak lagi memberikan makna jika tiada golongan muda bersedia untuk meneruskan legasi.

Hakikatnya mungkin terlalu pahit untuk ditelan namun data daripada kajian penilaian Indeks Belia Malaysia 2020 yang dilakukan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (Iyres) menunjukkan skor indeks bagi domain sosialisasi politik belia berlaku penurunan yang mendadak.

Pakar Pembangunan Belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Felo Bersekutu IPSAS UPM, Profesor Madya Dr Mohd Mursyid Arshad berkata, hasil kajian itu sekali gus menunjukkan tahap kesedaran golongan muda terhadap politik masih lagi rendah.

“Daripada data itu menunjukkan skor indeks pada 2019 adalah 29.03 dan ianya menurun kepada 27.75 pada 2020. Ia mungkin disebabkan kurangnya minat untuk terlibat atau ambil tahu tentang perkembangan politik selain bersikap dingin untuk membincangkan hal berkaitan politik. Situasi ini jelas berbahaya kerana golongan muda adalah masa depan negara. Usaha perlu dipertingkatkan untuk memastikan mereka lebih ‘celik’ politik dan bukannya mengundi ikut emosi,” katanya ketika dihubungi The Star.

Beberapa isu anak muda yang perlu ditangani

Penyertaan anak muda dalam politik Malaysia menghadapi cabaran yang ketara – walaupun dengan kehadiran parti yang menggelarkan diri mereka ‘MUDA’. Kami akan cuba lihat halangan yang membantukan keterlibatan anak muda Malaysia daripada terlibat secara aktif dalam politik dan meneroka penyelesaian yang berpotensi untuk mempromosikan keterlibatan yang lebih aktif.

1. Kekurangan Wakil Anak Muda

Salah satu cabaran utama ialah ketiadaan perwakilan anak muda yang ketara dalam institusi politik penting seperti Parlimen dan DUN. Ahli politik muda sering ditewaskan oleh tokoh yang lebih berpengalaman, menyukarkan mereka untuk mendapatkan jawatan kepimpinan dan mempengaruhi keputusan-keputusan penting.

2. Proses Pemilihan Parti Politik

Orang muda sering menghadapi halangan dalam parti politik, di mana proses pemilihan mungkin mendahului senioriti dan hubungan merit. Kekurangan ketelusan dalam pemilihan calon mungkin menghalang individu muda daripada meneruskan kerjaya politik dalam parti-parti yang sudah mantap.

3. Ketiadaan Pendidikan Kewarganegaraan

Ramai anak muda Malaysia tak mempunyai program pendidikan sivik yang komprehensif yang memberikan mereka pengetahuan tentang proses politik, hak mereka, dan kepentingan penyertaan mereka. Kekurangan pemahaman akan menghalang keyakinan dan kesediaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti politik.

4. Halangan Kewangan

Melibatkan diri dalam politik memerlukan sumber kewangan yang mantap, terutamanya bagi individu muda yang tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi. Berkempen untuk dan mengekalkan peranan politik memerlukan pembiayaan, dan anak muda mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan sumber kewangan ini.

5. Masyarakat dan Stereotaip

Masyarakat sering mengharapkan individu muda mengutamakan pendidikan dan pembangunan kerjaya berbanding penyertaan politik. Stereotaip mengenai kurangnya pengalaman golongan muda dalam pentadbiran mungkin menghalang mereka daripada memasuki arena politik.

Beberapa penyelesaian yang boleh dilakukan

Menangani cabaran penyertaan belia dalam politik Malaysia memerlukan pendekatan yang pelbagai:

1. Dasar Mesra Belia: Melaksanakan dasar yang menggalakkan penyertaan anak muda, seperti mengurangkan halangan umur dan menyediakan sokongan kewangan untuk calon muda, boleh menggalakkan keterangkuman dalam politik.

2. Pendidikan Kewarganegaraan: Memperluaskan program pendidikan kewarganegaraan dalam sekolah dan komuniti boleh memperkasakan anak muda Malaysia dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam politik.

3. Sayap Pemuda dalam Parti Politik: Parti politik boleh menubuhkan sayap belia yang berdedikasi untuk memupuk bakat muda dan memastikan suara mereka didengari dalam parti.

4. Langkah Keselamatan Dalam Talian: Melaksanakan langkah untuk melindungi ahli politik muda daripada buli dalam talian, seperti garis panduan media sosial dan rangka kerja undang-undang, boleh menjadikan ruang digital lebih selamat untuk perbincangan politik.

5. Program Mentorship: Menggalakkan saintis politik berpengalaman untuk membimbing dan membimbing individu muda yang berminat dalam politik boleh membantu merapatkan jurang pengetahuan dan pengalaman.

Masa hadapan negara berada pada masyarakat, terutamanya anak muda

Tugas memperkasakan golongan belia adalah penting kerana golongan ini diharapkan menjadi ejen yang memainkan peranan aktif dalam mengangkat masalah-masalah masyarakat dan mempertahankan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pendidikan politik merupakan kunci utama dalam mendidik seseorang individu tentang peri penting hak bersuara. Hal ini boleh dilakukan melalui banyak cara seperti penganjuran bengkel-bengkel sivik, perbincangan-perbincangan politik, kempen, dan lain-lain.

Tambahan lagi, galakan untuk golongan belia terlibat aktif dalam hal ehwal masyarakat tidak semestinya terbatas dalam wadah politik kepartian sahaja. Ruang-ruang penglibatan politik sudah tentunya turut merangkumi badan-badan bukan kerajaan yang lebih khusus perjuangannya. Saya sendiri pernah bergiat aktif dalam persatuan belia seperti Akademi Advokasi Belia mengenai Kebebasan Berekspresi di bawah anjuran sebuah badan bukan kerajaan Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR) dan Internews Malaysia. Di situ, pelbagai kemahiran dan ilmu advokasi telah saya pelajari.

Sikap ingin cuba dan tidak cepat mengalah perlu diterapkan agar belia tidak berada dalam belenggu ketakutan untuk menyuarakan dan mengekspresikan pendapat mereka yang mungkin amat berguna untuk melakukan perubahan. Peribahasa “alah bisa tegal biasa” sangat relevan untuk meyakinkan belia bahawa sesuatu perkara yang rumit pasti boleh disempurnakan jika sering dilakukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *