Peranan Wanita dalam Politik Malaysia

f1 min (20)

Kecenderungan menganggap pembinaan negara bangsa hanya boleh dilaksanakan melalui pembabitan dalam sektor tertentu menyebabkan peranan wanita dalam hal ini tak begitu diiktiraf. Peguam, Datuk Dr Kamilia Ibrahim, berkata pada abad ke-21, wanita di negara ini sebenarnya sudah berada dalam semua peringkat pembinaan negara bangsa termasuk dalam hal pembangunan institusi kekeluargaan.

Bagaimanapun, yang menyedihkan, sumbangan penting wanita ini tak begitu dipandang berbanding sumbangan lelaki.

“Tanpa perlu berada dalam kepemimpinan tertinggi sekalipun, wanita sebenarnya sudah memberi sumbangan yang penting kepada pembangunan bangsa dan negara baik dalam aspek ekonomi, kesihatan, sosial mahupun politik. Pembinaan negara bangsa juga membabitkan usaha membangunkan institusi kekeluargaan yang tentunya sangat penting serta menjadi asas kepada setiap negara.

Justeru, walaupun pembabitan wanita dalam politik tidak seramai lelaki tetapi peranan sebagai ibu sahaja sudah sangat penting kerana ibu berkualiti yang akan melahirkan generasi bermutu,” katanya pada Dialog Wanita Siri ke-4 bertajuk Masihkah Ada Prejudis Terhadap Peranan Wanita Dalam Masyarakat.

Ahli panel lain termasuk Timbalan Pengarah Pusat Dialog, Universiti Malaya (UM), Dr Alwani Ghazali; Pengerusi Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia (Gerakwanis), Bibi Sunita Sakandar Khan serta Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi) Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr NurKareelawati Abd Karim.

Kamilia yang juga bekas Naib Ketua Pergerakan Wanita Umno turut menyentuh mengenai pembabitan wanita dalam politik turut disifatkannya sebagai sesuatu yang sangat menuntut terutama membabitkan aspek kewangan dan masa.

“Sebenarnya wanita ada pilihan sama ada mereka sanggup untuk terbabit dalam politik atau memadailah dengan tidak (memiliki jawatan) tinggi, tetapi pada masa sama masih mampu memberi sumbangan kepada masyarakat,” katanya.

Alwani berkata, perubahan persepsi terhadap peranan wanita dalam masyarakat hanya penting apabila berada dalam kepemimpinan tertinggi perlu diubah.

Katanya, pandangan seseorang itu perlu berada di atas terlebih dahulu bagi membolehkan keberkesanan kepemimpinannya menonjol hanya satu mitos seperti turut disebut pengarang, John C Maxweel melalui The 360 Degree Leader: Developing Your Influence from Anywhere in the Organization Hardcover.

“Tidak kira jawatan apa sekalipun, andai kita berjaya mempengaruhi orang lain, maka itu sudah dilihat sebagai memainkan peranan sebagai pemimpin. Hal ini juga menimbulkan satu persoalan kepada saya, adakah wanita dilihat sebagai tidak terbabit dengan sektor tertentu hanya kerana mereka tidak berada di posisi teratas, sedangkan sumbangan dan peranan dimainkan sama penting dengan lelaki,” katanya.

Kemajuan dan cabaran yang masih kekal untuk wanita

Sejarah kemasukan wanita dalam politik Malaysia dapat dikesan kembali kepada perjuangan kemerdekaan negara. Pemimpin wanita terkemuka seperti Tun Fatimah Hashim dan Shamsiah Fakeh memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalis, memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajahan British. Selepas merdeka, penyertaan politik wanita terus berkembang.

1. Perwakilan di Parlimen: Ada perkembangan yang positif dalam institusi politik Malaysia. Setakat pengetahuan terakhir kami, pada September 2021, wanita membentuk kira-kira 14% daripada Parlimen Malaysia, peningkatan yang ketara jika dibandingkan dengan dekad sebelumnya. Ini mencerminkan kemajuan beransur-ansur ke arah keseimbangan jantina dalam badan perundangan negeri. Usaha untuk meningkatkan jumlah harus ditingkatkan.

2. Jawatan Kabinet: Wanita juga pernah memegang jawatan penting menteri dalam kerajaan Malaysia, termasuk Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Pelantikan ini menunjukkan pengiktirafan terhadap usaha dan sumbangan wanita dalam membentuk asas negara.

3. Pemimpin Politik: Wanita telah mengambil peranan kepimpinan dalam parti politik merentasi spektrum ideologi. Kehadiran mereka sebagai pemimpin parti, timbalan presiden, dan ahli jawatankuasa pusat menunjukkan pengaruh mereka yang semakin meningkat dalam arena politik.

4. Kerajaan Tempatan: Perwakilan wanita dalam badan kerajaan tempatan, seperti majlis perbandaran dan majlis negeri, telah meningkat. Ini membolehkan mereka menangani isu akar umbi dan menyumbang kepada pentadbiran tempatan.

Walaupun kemajuan telah dicapai, wanita dalam politik Malaysia masih menghadapi beberapa cabaran:

1. Kurang Perwakilan: Wanita masih kurang diwakili dalam jawatan politik di semua peringkat, termasuk Parlimen dan DUN.

2. Stereotaip dan Diskriminasi: Stereotaip jantina dan diskriminasi masih wujud dalam politik. Wanita sering menghadapi penghakiman yang tidak adil tentang penampilan dan kehidupan peribadi mereka, yang boleh menghalang mereka daripada menyertai politik.

3. Mengimbangi Keluarga dan Politik: Tanggapan bahawa wanita mesti memenuhi peranan jantina tradisional sebagai penjaga dan suri rumah semasa meneruskan kerjaya politik mencipta cabaran besar. Ramai wanita berjuang untuk mengimbangi tanggungjawab keluarga dengan tuntutan jawatan politik.

4. Budaya Politik: Budaya politik Malaysia boleh menjadi kasar, dengan perdebatan hangat dan retorik yang agresif. Sesetengah wanita mungkin merasa terhalang oleh sifat politik konfrontasi, yang mungkin menghalang mereka daripada menyertai politik.

5. Halangan Institusi: Beberapa halangan institusi, seperti struktur parti politik dan proses penamaan, mungkin secara tidak sengaja merugikan calon wanita.

Peranan wanita perlu dipertingkatkan

Peranan wanita dalam politik Malaysia telah berkembang dengan ketara sejak beberapa tahun, dengan pencapaian yang ketara dalam jawatan perwakilan dan kepimpinan. Walau bagaimanapun, cabaran dan halangan masih wujud, menghalang kesaksamaan gender yang lebih besar dalam bidang politik. Lebih menggalakkan, terdapat peningkatan kesedaran tentang kepentingan penyertaan wanita dalam politik, dan inisiatif sedang diambil untuk menangani cabaran ini.

Untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam politik Malaysia, adalah penting untuk mempromosikan dasar sensitif jantina, menyokong pembangunan kepimpinan wanita, dan mencabar norma dan berat sebelah masyarakat. Mencapai keseimbangan gender dalam politik bukan sahaja soal keadilan, tetapi juga penting untuk kemajuan negara dan tadbir urus inklusif. Ketika Malaysia terus membangun dari segi politik, penglibatan aktif wanita akan menjadi penting dalam membentuk masa depan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *