Negara yang dihuni oleh pelbagai kaum dan agama seperti Malaysia sepatutnya jadikan rakyatnya terutama pemimpin-pemimpin parti politik lebih prihatin terhadap keharmonian kaum, kelancangan dan kebiadaban apabila mempersoalkan amalan dan budaya agama lain akan membawa bahaya kepada kestabilan dan keamanan negara. Tapi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sikap menghormati budaya dan agama lain semakin hari kian terhakis akibat daripada perselisihan politik di antara parti-parti politik sehingga ke tahap memperkecil-kecilkan amalan agama masyarakat tertentu.

Via FMT

Setiap ahli politik dan ma­syarakat dalam negara ni sepatutnya faham sensitiviti masyarakat beragama. Kritikan dan mempersendakan amalan masyarakat beragama lain bukan setakat boleh guris hati masyarakat tu, malah boleh menyebabkan bertambahnya pera­saan negatif dan prejudis di antara satu sama lain. Kita hidup kat Malaysia ni nak harmoni dan aman damaikan? So, setiap orang kena cuba mainkan peranan dari sekarang.

Perjuangan politik sering mengaitkan isu-isu agama tanpa berlandaskan kepada konteks ajaran agama sebenar

Masyarakat negara ni sejak merdeka diasuh untuk hormati antara satu sama lain berlandaskan Perlembagaan negara dan prinsip penubuhan Malaysia. Sepatutnya pemimpin politik yang berbeza agama dan budaya mendidik masyarakat mengenai adab dan etika dalam kehidupan masyarakat majmuk, bukan mempersendakan amalan agama lain lantaran kebencian terhadap pe­mimpin parti lain yang dianggap sebagai musuh dalam politik.

Ucapan standard kebanyakan pemimpin politik. Via Giphy

Perselisihan politik sepatutnya ditumpukan kepada aspek untuk menegakkan keadilan dan kepen­tingan bersama seluruh masyarakat dalam negara ini tanpa mengira kaum dan agama. Perbuatan mencerca individu dengan mempersendakan amalan agama dan tradisi masyarakatnya adalah satu tindakan yang boleh mendorong kepada permusuhan kaum.

Perjuangan politik sering mengaitkan isu-isu agama tanpa berlandaskan kepada konteks ajaran agama sebenarnya adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan masyarakat lain memandang sinis kepada perjuang­an tu. Masyarakat Islam sepatutnya meneliti secara komprehensif setiap aspek berkaitan pergolakan politik, suasana dan realiti yang wujud masa kini bagi menegakkan keadilan dan kestabilan politik, ekonomi dan sosial supaya perjuangan yang laungkan itu mendapat sambutan daripada rakyat.

Kekuatan parti politik adalah berdasarkan ketajaman pemikiran pemimpin parti dan sokongan rakyat, bukan istilah agama

Kekuatan parti politik adalah berdasarkan ketajaman pemikiran pemimpin parti dan sokongan rakyat bukan hanya berlandaskan kepada istilah-istilah agama yang tak difahami oleh kebanyakan masyarakat Islam dan bukan Islam. Dalam konteks masyarakat berada dalam dunia yang dilanda oleh pelbagai ideologi maka penjelasan secara terperinci dalam aspek ajaran agama adalah amat pen­ting bagi menyedarkan masyarakat Islam bukan setakat alat politik.

Apabila ada orang cuba jual agama dengan korang. Via Giphy

Umat Islam perlu muhasabah, kaji secara komprehensif setiap aspek yang ingin dijadikan sebagai dasar negara supaya setiap usul yang dikemukakan itu dapat sambutan daripada umat Islam secara kese­luruhannya dan meyakinkan masyarakat bukan Islam.